Temel Modül

Kurumunuzdaki geçiş kontrol sistemini ve tüm modülleri tek bir ekrandan yönetebilir, ayrıntılı yetkilendirme kontrolleri ile sorumlulukları paylaştırabilirsiniz.

Özellikler

Armon Yönetim Modülü organizasyonun, giriş-çıkış noktalarının, kullanıcıların, erişim koşullarının ve çalışma düzenlerinin kolayca tanımlanmasını ve düzenlenmesini sağlar.

Kimlik kartı, biyometrik, araç plakası gibi birçok farklı tanımlayıcı faktör tek ortamda yönetilebilir.

Tüm hak ve yetkilerin organizasyon yapısı bazında düzenlenebilmesi, yeni kullanıcı tanımlarken veya yetkileri düzenlerken büyük kolaylık ve güvenlik sağlar.

Temel Modül
Temel Modül

Erişim kontrol noktaları ve özelliklerinin online olarak kolayca tanımlanıp düzenlenebilmesi sisteme uzman müdahalesi ihtiyacını azaltır.

Armon panellerinin çalışma durumu, sıcaklıkları, bağlantıları ve benzeri kritik verileri canlı olarak görülebilir. Bu özellik sorunlar oluşmadan önlem alınmasını sağlayarak sistemin çalışır durumda kalmasını garanti eder ve bakımını kolaylaştırır.

Rol bazında yönetim kullanıcı yetkilerinin çok daha güvenli, kolay ve etkin yönetimini sağlar.

Bölgede bulunan IP kameralar, yeni bir yatırım gereksinimi olmaksızın sisteme tanımlanarak geçişlerle ilişkilendirilebilir.

Raporlama Modülü

Raporlama modülü ile geçiş noktası, yön, kullanıcı, organizasyon yapısı, kullanıcı grubu bazında istenen tarih aralığı için geçişler kolayca raporlanabilir.

Erişim Kayıtları: Erişim Kontrol Noktası bazında verilen tarihlerdeki kullanım ve olay raporları anlık olarak alınıp normalin dışındaki hareketlilik hemen tespit edilebilir.

İlk-Son Erişim Kayıtları: Kullanıcıların bir önceki gün şirkete ya da bölgeye intikal ve ayrılma saatleri kolayca görülerek geç kalma, erken ayrılma ve benzeri durumlar anında tespit edilir.

Erişim Kontrol Noktası Hareketleri: Erişim kontrol noktalarındaki tüm hareketler kolayca raporlanır.

Temel Modül
Temel Modül

Ziyaret Kayıtları: Ziyaret ve ziyaretçilerle ilgili kayıtlar KVKK kapsamında tutularak detaylı olarak raporlanır.

Bölge Durumu: İstenen anda herhangi bir bölge için kim içeride, kim dışarıda, kim kart okutmamış bilgisi birkaç saniye içinde görülebilir. Bu şekilde istenmeyen devamsızlıklar ya da bulunmaması gereken yerde bulunan kişiler hemen tespit edilebilir.

PDKS Raporları: Tam kapsamlı PDKS sistemi ile personel devam raporları tatil ve mesai koşulları da göz önünde bulundurularak kolayca alınabilir, Excel’e aktarılabilir ya da REST API ile bordro ya da ERP sistemine aktarılabilir.